duBBelkrimp?

De 21e eeuw is het tijdperk van de Dubbelkrimp. Allereerst is dat de krimp van de bevolking. Sinds het begin van de eeuw neemt de Europese bevolking af en die trend zet zich volgens de prognoses de rest van de eeuw door. Niet alleen de bevolking krimpt, ook met het herbergzame land kan dat gebeuren. Niet alleen door afname van de omvang van de bevolking in (met als gevolg bijvoorbeeld verregaande leegloop in de perifere zones van Europa), maar ook door de effecten van klimaatverandering als verdroging en wateroverlast. In laaggelegen deltagebieden als (West) Nederland stelt de combinatie van zeespiegelstijging met de groeiende fluctuaties in de afvoer van rivierwater grenzen aan de groei van de bevolking, aan de verdere verstedelijking en aan de zoetwatergebonden landbouw. Wat moet er in dit verband gebeuren met de toekomstige inrichting van stad en land vóór en achter de ‘Drooglijn’ tussen ‘nat’ en ‘droog’ die van noordoost naar zuidwest door Nederland loopt?

De 21e eeuw is het tijdperk van de bestuurlijke transformatie van het Europa van de lidstaten naar het Europa van de stedelijke netwerken. Krimp vindt niet overal in de zelfde mate plaats. Steden hebben in tijden van krimp vaak juist de neiging extra te gaan groeien, en dat in een Europa dat al zo sterk verstedelijkt is, met name in het economisch meest dynamische noordwestelijke stuk van ons werelddeel. Dat gegeven stelt aan dit dominante kern-Europa binnen de stedendriehoek van Parijs, Berlijn en Brussel/Benelux-Waaierstad de eis zijn verantwoordelijkheid te nemen om zich in te zetten voor een uitgebalanceerde ontwikkeling van de democratische, economische, sociale, ecologische, demografische en ruimtelijke verhoudingen binnen het werelddeel. Het ligt daarbij in rede dat elke ‘hoofdstad’ binnen deze driehoek zich verstaat met het eigen achterland: Berlijn met Midden- en Oost-Europa, Parijs met de Méditerranée en Benelux-Waaierstad met de landen rond de Noordzee.

De site bestaat uit twee onderdelen.

Kwartaaljournaal. Hierin introduceren we de recent op deze site verschenen artikelen (met mogelijkheden van doorklikken) en kondigen we binnenkort te verschijnen stukken aan.

Archief. Hierin zijn de stukken te vinden die sinds het bestaan van de site zijn verschenen.

De artikelen op deze site mogen worden overgenomen, mits onder vermelding van www.dubbelkrimp.nl