Archief

Artikelen, projecten en kwartaaljournaals
Ontgroeien – De kunst om Groei én Krimp weer in handen te krijgen én te houden Winter 2023/2024
Januskop tussen Hightech en Mestkar OF: Zou oostelijk Noord-Brabant trekpaard van Een Nieuw duurzaam en innovatief Nederland kunnen worden? Winter 2023/2024
Kwartaaljournaal herfst 2023 Herfst 2023
De 22e eeuw begint NU - Speerpunten voor een groen en sociaal Nederland Herfst 2023
Kwartaaljournaal zomer 2023 Zomer 2023
Wat leert ons de geschiedenis over het agrarisch gebruik van de natuur? Zomer 2023
Kwartaaljournaal lente 2023 Lente 2023
De toekomst van de IJMOND – Groen Staal , Nieuwe Groene Stad…? Punt van discussie maar op de lange termijn sowieso: Drievoudige KRIMP Lente 2023
Verlos de VELUWE van stikstofkoelakken, droogmakers en moutain-ebike-routes - En red zo het grootste aaneengesloten laagland-natuurgebied in NW Europa Lente 2023
Op zo’n manier is het helemaal niet leuk meer om gelijk te krijgen - Ruimtelijke bespiegelingen naar aanleiding van de uitslagen van de Staten- en Waterstaatsverkiezingen van 2023 Lente 2023
Kwartaaljournaal herfst 2022 Herfst 2022
Démasqué en Val van het Heilige Ordoliberale Rijk der Duitse Economie Herfst 2022
De giftige hypocrisie in het ‘debat’ over de nieuwe gastarbeider –De vernederend diep in de bek gekeken Veiligelander VERSUS De als nieuwste Nobele Wilde onthaalde Oekraïner Herfst 2022
Kwartaaljournaal zomer 2022 Zomer 2022
Doorbreek de even taaie als bedrieglijke mythe van de Boer als Nobele Wilde Zomer 2022
Kwartaaljournaal winter 2021/2022 Winter 2021/2022
Breek met de Randstadlobby! Democratiseer onze waterstaat! Winter 2021/2022
Deltacommissaris: 830.000 nieuwe huizen gepland in kwetsbare gebieden’ – We bouwen onze eigen klimaatondergang tegemoet Winter 2021/2022
Kwartaaljournaal herfst 2021 Herfst 2021
Den Haag, behandel de ‘rest van het land’ niet langer als filiaal van de Randstad - Ne3land actueler dan ooit, de Drooglijn voorbij Herfst 2021
Niet bij klimaatadaptatie en groene energie alleen - Richt het vizier nu op de landbouw! Herfst 2021
Kwartaaljournaal zomer 2021 Zomer 2021
De tastende heroriëntatie van het Heilige Rijk der Duitse Economie - Van ordoliberaal naar neokeynesiaans… Zomer 2021
Nu de mist van de Coronacrisis optrekt….De Randstad steeds verder klem Zomer 2021
De centrale opgave van de Driedubbelkrimp-revolutie - Maak een einde aan de economische groei ! Zomer 2021
Kwartaaljournaal lente 2021 Lente 2021
Noord-Nederland als speerpunt en zoenoffer - Het perverse maar hopelijk vergeefse spel van de Firma Schelp en de BV Nederland op een Europese waterstof- en electra-rotonde in oprichting Lente 2021
De IJssel als nieuwe levensader van de natie? Lente 2021
Dubbelkrimp 2021>2100 - Van 17 naar 13,6 miljoen Nederlanders, van Waal naar IJssel…? Lente 2021
Kwartaaljournaal winter 2020/2021 Winter 2020/2021
Een nieuw Europa vraagt om een duurzaam en vooral wendbaar middenbestuur - Waterrepubliek Nederland van vasteland naar Noordzee Winter 2020/2021
In de aanloop naar de TK-verkiezingen van 2021 - Struisvogelpolitiek negeert ruimtelijke consequenties van klimaatverandering en interne EU markt Winter 2020/2021
Kwartaaljournaal herfst 2020 Herfst 2020
De nieuwe ruimtelijke orde van het thuis werken in de digitale Lage Landen - Een uitgelezen aanleiding om aan de ruimtelijke en ecologische klem te kunnen ontsnappen Herfst 2020
Nederland en Europa na ‘Corona’….Een nieuw tijdperk of ‘gewoon’ op de oude voet verder? Herfst 2020
Kwartaaljournaal zomer 2020 Zomer 2020
Nederland in en na de corona-crisis - Een, twee, vele soorten krimp Zomer 2020
Post-coronaal Nederland – Science fiction in drie bedrijven Zomer 2020
Kwartaaljournaal lente 2020 Lente 2020
Scoxit, Ulstexit, Cataloniëxit... Natiestaten onder druk in de zone tussen de Kern-EU en Wildernis-ring Lente 2020
Een gedemilitariseerde zone langs de oostflank van de Wildernis-ring Lente 2020
Van EGKS tot de EU van de 27 - De politieke economie van ‘Europa’ en de Wildernis-ring Lente 2020
De ‘Wildernis-ring’ en de EU Lente 2020
Kwartaaljournaal winter 2019-2020 Winter 2019-2020
Tm Rijsel en Osnabrugge - Verschuivingen in de verstedelijking van de Lage Landen in de 21e eeuw Winter 2019-2020
En wat te doen met de landbouw in de Ommelanden van de Randstad? Winter 2019-2020
Een stad is geen eiland - Een gevaarlijke illusie, die probleemloos groeiende eco-Randstad Winter 2019-2020
De ‘Drooglijn’ eindelijk ontdekt Winter 2019-2020
Kwartaaljournaal herfst 2019 Herfst 2019
Hoe Berlijn en Parijs elkaar in de houdgreep houden…. Het getroebleerde achterland van de EU7 Herfst 2019
Het duistere lot van Dijkring 14 Herfst 2019
De groeiende Wildernis-ring om Europa Herfst 2019
Kwartaaljournaal zomer 2019 Zomer 2019
[Serie: Steden op de ‘Drooglijn’/Casus: De agglomeratie Den Bosch – Oss] Moerasdraak bespeelt Waterwolf Zomer 2019
Hoe kunnen de Lage Landen de beslissende schakel tussen Noordzee en Europa worden? Zomer 2019
Geen evenwichtig arbeidsmigratie-beleid zonder groene economie - En geen écht groene economie zonder een doortastende ruimtelijke ordening Zomer 2019
Global Population Decline & de EU 7 als het nieuwe Europa” Zomer 2019
Kwartaaljournaal lente 2019 Lente 2019
Verloren tussen tuindorp en pooierpaal - Het begin van het einde van de metropool Lente 2019
Exercities voor de Grote Ruimtelijke Transformatie…voor, op en achter de Drooglijn Lente 2019
Na twaalf jaar DUBbelkrimp valt het penningske…”Ga uit van krimpscenario’s” Lente 2019
Kwartaaljournaal winter 2018/2019 Winter 2018/2019
Los van alle richtingenstrijd over oorzaken van en oplossingen voor de klimaatcrisis: Neem langetermijn-klimaatadaptatie als onvermijdelijke nevenoptie eindelijk eens écht serieus! Winter 2018/2019
Doorpakken aan de natte kant van de Drooglijn Winter 2018/2019
Kwartaaljournaal herfst 2018 Herfst 2018
Den Haag als hoofdstad?- De Noordzee is van zichzelf Herfst 2018
De grote ontwrichting van Midden- en Oost- Europa na de Val van de Muur Herfst 2018
Kwartaaljournaal zomer 2018 Zomer 2018
Zet ontstedelijking in waterkritische gebieden en duurzame zilte landbouw nu op de ruimtelijke dagorder! Zomer 2018
De grijze leegstand Zomer 2018
Kwartaaljournaal voorjaar 2018 Lente 2018
Het landsdeel van de Nieuwe Dynamiek - Tussen ‘Drooglijn’en Doggersbank Lente 2018
Voor een nieuw perspectief binnen Rijksverband - Begint Noorder-Randstad te ontwaken? Lente 2018
Kwartaaljournaal winter 2018 Winter 2018
Deltacommissie en Ruimte voor de Rivier ruimschoots voorbij Winter 2018
Hoe leefbaar wordt de smart city? 3D-printing en de Waaierstad Winter 2018
Van Doggersland naar Noordzee-Unie - Herkansing voor een wereldzee? Winter 2018
Van Benelux naar Ne3land 2.0 Winter 2018
Kwartaaljournaal herfst 2017 Herfst 2017
Rijnmond als een van de uitvalsbases voor duurzame energie- en voedselproductie op de Noordzee Herfst 2017
Oorzaken van de chronische ruimtelijke scheefgroei: De volgende vastgoed-bubble is alweer in de maak Herfst 2017
De Waaierstad van de Lage Landen onmisbare schakel tussen Zuid-Duitse machinekamer en Noordzee-Unie Herfst 2017
Kwartaaljournaal zomer 2017 Zomer 2017
Berlijn, Parijs of Waaierstad? Zomer 2017
Het Groene Hart van Noorder-Randstad Zomer 2017
Operatie Noorder-Randstad lijkt uit zich zelf al op gang te komen maar verdient nog wel wat flinke extra zetjes Zomer 2017
Kwartaaljournaal voorjaar 2017 Lente 2017
Operatie Noorder-Randstad Lente 2017
De Wüstungen van de 21e eeuw Lente 2017
Kwartaaljournaal winter 2016/2017 Winter 2016/2017
Kweekvijver en motor voor duurzame productie - De nieuwe Noordzee als ons voorland Winter 2016/2017
Kwartaaljournaal herfst 2016 Herfst 2016
Bij de 70e verjaardag van Nordrhein-Westfalen - Van Welvaartsmotor tot zorgenkind Herfst 2016
De steeds verder oprukkende Zeelandisering van Stad & Achterland Herfst 2016
Vaarwel Randstad, vaarwel ‘Deltametropool’ - Op naar de Waaierstad van de Lage Landen Herfst 2016
Kwartaaljournaal zomer 2016 Zomer 2016
Op naar een Derde- nu geo-economische - Slag bij de Doggersbank: EURandstad na Brexit des te relevanter Zomer 2016
Van 12 provincies naar 9 ‘deelstaten’- De tijd van de grote herschikkingen is voorlopig voorbij Zomer 2016
Vlucht niet opnieuw naar voren, Rotterdam! Zomer 2016
Én het S- woord én het T-woord, Den Haag! Zomer 2016
Tien jaar Dubbelkrimp: van demografie naar water en sociale economie Zomer 2016
Kwartaaljournaal winter 2015/2016 Voorjaar 2016
“Metropoolregio Rotterdam - Den Haag” [MRDH]”: zin en onzin van ‘Next Economy’ en ’Stadsverwatering’ Voorjaar 2016
De noodlottige adoratie van de metropool Voorjaar 2016
De Krimprevolutie: krimp versus groei Voorjaar 2016
Eerherstel voor de ruimtelijke ordening - In weerwil van het hardnekkige ‘vastgoed-financiële‘ complex? Voorjaar 2016
Kwartaaljournaal winter 2015/2016 Winter 2015/2016
De Dubbelkrimp.nl gaat zijn tiende jaar in - We verleggen de aandacht naar de groeiende beweging binnen de NW EURandstad van onderop Winter 2015/2016
DOSSIER: De NW EURandstad - deel 1 - De ruimtelijke consequenties van klimaatverandering en Energiewende Winter 2015/2016
Volkshuisvesting in de NW EURandstad: Nederland, Frankrijk, Duitsland - De wrange vruchten van de privatisering Winter 2015/2016
Kwartaaljournaal herfst 2015 Herfst 2015
Tegen de 40% van de stedelijke zones kampt met krimp en leegstand: gaat ook in Frankrijk het S-woord vallen? Herfst 2015
Meer nieuws uit het oosten : De Weense stedelijke configuratie kwijnt; het Duitse economische Lebensraum groeit, maar stuit op zijn grenzen Herfst 2015
Im Osten nichts neues? / deel twee: Dubbelkrimp in stedelijk Oost Duitsland Herfst 2015
Berichten van het Randstedelijke front> De groeiende samenhang tussen Zoetermeer, Leiden, Alphen ad Rijn en Gouda: de ZLAG-regio, Randstad en Groene Hart in het klein Herfst 2015
Het S-woord begint eindelijk te vallen Herfst 2015
Kwartaaljournaal zomer 2015 Zomer 2015
Enkele bespiegelingen bij de sluipende bestuurlijke transformatie van Nederland: Provincies verdwijnen...districten verschijnen Zomer 2015
De opening van de noordelijke vaarroute en de gevolgen voor de EURandstad - Wordt de Noordzee de mare nostrum van de 21e eeuw? Zomer 2015
Na de verkiezingsoverwinning van de tories in Engeland: de gevolgen voor de NW-Europese interstedelijke configuratie: Londen wordt Little England en Holland gaat een toontje lager zingen Zomer 2015
Kwartaaljournaal voorjaar 2015 Voorjaar 2015
Dreigt de Jutlandisering van het Boven-Moerdijkse? Lente 2015
DOORLOPEND DOSSIER : Europa als Randstad in het groot, DEEL 5 - Stedelijke netwerken aan weerszijden van Brenner en Gotthard - Het voorspoedige zuiden van de ‘EURandstad’ Lente 2015
85% van de Randstadbevolking kan van de overheid het dak op - Hoe maken we ons land ‘waterproof’? Lente 2015
Frankrijk lijkt eindelijk aardig op gang te komen, Nederland blijft schutteren - Hoe wordt ons bestuur Eurocompatibel? Lente 2015
Kwartaaljournaal winter 2014-2015 Winter 2014/2015
Boven en onder de ‘drooglijn’ Groningen-Antwerpen Winter 2014/2015
Hoe robuust is eigenlijk die ‘EURandstad’? Winter 2014/2015
Van structuur naar proces Winter 2014/2015
Kwartaaljournaal herfst 2014 Herfst 2014
Een nieuwe rol voor Luxemburg? Herfst 2014
De potenties van een universitaire grensregio Herfst 2014
DOORLOPEND DOSSIER: Europa als Randstad in het groot: Deel 4 - Im Osten nichts neues? Kanttekeningen bij de renaissance van Midden- en Oost-Europa Herfst 2014
Waagt Nederland zich eindelijk de 21e eeuw in? Herfst 2014
Kwartaaljournaal zomer 2014 Zomer 2014
Groeikernen van weleer in de krimp? Zomer 2014
Kwartaaljournaal extra editie mei 2014 (Europese verkiezingen) Mei 2014
De betekenis van Valls’ en Renzi’s bestuurlijke hervormingen: Europa is wel een mis waard Mei 2014
Kwartaaljournaal voorjaar 2014 Voorjaar 2014
De EURandstad en bestuurlijke vernieuwing Lente 2014
De delta, de haven en de stad - Biografie van de Nieuw[st]e Waterweg Lente 2014
In de new towns kondigt de Randstedelijke krimp zich nu al aan Lente 2014
Noord Brabant eindelijk in genade aangenomen: De Nieuwe Randstad Lente 2014
10 jaar Dubbelkrimp Lente 2014
Kwartaaljournaal winter 2013 / 2014 Winter 2013 / 2014
Waterkracht van Utrecht t/m Den Bosch: ontwerpverkenningen naar economische waterperspectieven voor stad en land Winter 2014
Europa en Nederland: immigratie én emigratie! Winter 2014
Van World Capital of Internationalism tot EU-Randstad: de ruimtelijke en politieke ontwikkeling van stedenlandschap Europa na twee wereldoorlogen en een koude oorlog Winter 2014
Bij de recente jacquerieën in Frankrijk: krijgen de centralistische eenheidsstaten in Europa het moeilijk? Winter 2014
Kwartaaljournaal herfst 2013 Herfst 2013
Internationale BauAusstellung [IBA] Hamburg/ Wilhemsburg 2013: Wanneer maken we eindelijk de stap van bouwen naar slopen en geven het water echt de ruimte? Herfst 2013
Wordt de vastgoedovercapaciteit in Nederland structureel? Herfst 2013
Wadden en Hanze: de duurzame energiecluster van Randstad Europa Herfst 2013
Randstad EURopa: de onvermijdelijke verschuiving van het zwaartepunt naar het oosten Herfst 2013
Kwartaaljournaal zomer 2013 Zomer 2013
Krimp? Welke krimp? Driedubbele krimp! Zomer 2013
Gaan burgemeesters Europa regeren? Zomer 2013
Kwartaaljournaal lente 2013 Lente 2013
DOORLOPEND DOSSIER: EUropa als Randstad in het groot. Deel 2: BeneLUXIT Lente 2013
Berichten van demografisch-hydrografische front: Zuidplas ,zoutplas - Jutlandisering Noord Holland - verzadiging vastgoed Lente 2013
Kwartaaljournaal winter 2012 / 2013 Winter 2012 / 2013
DOORLOPEND DOSSIER: EUropa als een Randstad in het groot, deel 1: Buitenbeentje Londen drijft steeds verder af Winter 2013
Krimp als bezigheidstherapie: lopende berichten van het demografisch-ruimtelijke front Winter 2013
Kwartaaljournaal herfst 2012 Herfst 2012
Van Delta-plan naar Sigma-plan Herfst 2012
Zloop! Op het programma Herfst 2012
Randstad EUropa nader toegelicht Herfst 2012
Kwartaaljournaal zomer 2012 Zomer 2012
Randstad EUropa! Zomer 2012
Brabant als spil van de RAR-driehoek Rotterdam-Antwerpen-Ruhrgebied: de BRAR-europool Zomer 2012
Kwartaaljournaal voorjaar 2012 Lente 2012
Nedrasland - Wie durft nu eindelijk het S-woord eens uit te spreken? Lente 2012
Kaartje dijkringen Nederland Lente 2012
Kwartaaljournaal winter 2012 Winter 2012
De Atlantikwall en de wateragenda van de 21e eeuw  
Waar gaat de metropoolregio Rotterdam - Den Haag heen? Naar zee!! Winter 2012
Structurele overcapaciteit door driedubbele krimp Winter 2012
Kwartaaljournaal herfst 2011 Herfst 2011
Betrek het nabije buitenland bij de eigen geschiedenis Herfst 2011
Noorderstad groeit... Herfst 2011
Kwartaaljournaal zomer 2011 Zomer 2011
Paradigmaverschuivingen op drie fronten Zomer 2011
Ruimtelijke ordening in Euregionaal verband Zomer 2011
Groene campus van Eurogionale megapool Zomer 2011
Waarvoor gebruiken we de Nieuwe Ruimte na de Krimp? Zomer 2011
Het Groene Hart als watertransformatieruimte Zomer 2011
Kwartaaljournaal voorjaar 2011 Voorjaar 2011
Ne3Be3Lux1: De confederatie der Lage Landen april 2011
Van het Europa van de lidstaten naar het Europa van de stedelijke netwerken april 2011
De Nieuwe Nederlanden van de 21e eeuw april 2011
Laat de zuidelijke Randstad de krimp eindelijk eens onder ogen zien april 2011
De zeespiegel stijgt januari 2011
Wordt Almere al minder? maart 2010
Bouwstenen voor een Europees middenbestuur september 2010
De Nieuwe Nederlanden augustus 2010
Ne3land kwartaaljournaal winter en voorjaar 2010 voorjaar 2010
Ne3land kwartaaljournaal winter en voorjaar 2009 voorjaar 2009
Zeven misverstanden over krimp en ruimte (Christen Democratische verkenningen) herfst 2008
Ne3land kwartaaljournaal herfst 2008 herfst 2008
Vrijstadparkstad. Het park, de stad en het zilver (Krimplab Parkstad Limburg) mei 2008
Ne3land (uitgebreide versie artikel NRC/HB) 8 maart 2008
Ruimte voor Krimp (artikel in BNA-blad) april 2007
De zegeningen van Dubbelkrimp voor de Randstad (platte tekst brochure) december 2006
Nederland krimpt, Noorderland groeit (artikel Noorderbreedte) juni 2006
Vloedmerk - Krimpstrategieën voor een ziltwatergetijdengebied 2006
Take - Care Wildontginning Veenkolonieën 2005
Kracht door Krimp (essay bij Take Care - Wildontginning Veenkolonieën;) februari 2005
Ga uit van krimpscenario's (artikel NRC/HB) 17 juni 2004