KWARTAALJOURNAAL HERFST 2023

In dit herfstnummer van ons kwartaaljournaal , verschenen aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen in november, gaan we in op de ambitieuze plannen van het inmiddels demissionaire kabinet Rutte IV die zouden moeten uitmonden in een Nieuwe Nota Ruimte. Hoe zal dit geesteskind van de demissionaire ruimtelijke ordeningsminister Hugo de Jonge na de verkiezingen voortleven? Wat is daaruit zinvol door te geven naar de toekomst, wat ontbreekt er aan en wat deugt er fundamenteel niet aan. Die vragen behouden ook na de 22e november hun relevantie en staan daarom centraal in ons hoofdartikel van deze herfst.

In het volgende nummer van ons kwartaaljournaal [ winter 1023/2024] gaan we verder met de in ons het kwartaaljournaal van de lente 2023 opgestarte serie “De Lage Landen in het jaar 2100”, en wel in de vorm van een artikel onder de intrigerende kop “Januskop Noordoostelijk Brabant”. In deze reeks willen we die regio’s in Nederland waar de ruimtelijke problemen het pregnantst tot uiting komen nader belichten. De titel van de nieuwe serie geeft wel aan dat we daarbij de langere termijn zeker niet zullen schuwen, zoals u overigens van ons gewend bent.

====Door op de blauwe titels te klikken komen de bijbehorende integrale teksten in beeld====

Hoofdartikel> De 22e eeuw begint NU - Speerpunten voor een groen en sociaal Nederland

Dat is de prikkelende titel die het College van Rijksadviseurs op het gebied van de omgevingskwaliteit afgelopen augustus als kop bij een zestiental ‘adviezen voor een waardevolle leefomgeving’ meegaf. Aan tot de verbeelding sprekende plannen en visies lijkt in de wereld van de ruimtelijke ordening, tot voor kort nog zo arm aan ideeën, inmiddels geen gebrek meer te zijn: ‘De Grote Verbouwing van Nederland’, de Nieuwe Nota Ruimte, Programma Mooi Nederland…

Maar wat bij in al dat fraais en edels ontbreekt zijn de nodige stevige politieke beleidsspeerpunten waarmee niet alleen voor de korte maar vooral ten behoeve van de lange termijn eindelijk eens onvermijdelijke knopen doorgehakt kunnen worden. Met name op de volgende punten blijft men in het ambtelijk-ruimtelijke wereldje angstvallig de hete brei heen lopen. Wat allereerst ontbreekt zijn levensvatbare groene en sociale industriestrategieën en een evenzeer levensvatbare duurzame landbouw- en natuurstrategie. Daarop aansluitend moeten nodige demografisch anticiperende zorg- en volkshuisvestingstrategieën en een goed doordachte onderwijs-, arbeids- en migratiepolitiek vorm krijgen.