KWARTAALJOURNAAL HERFST 2017

In dit nummer speelt de Noordzee een belangrijke rol – is het niet op de voorgrond dan wel op de achtergrond. Daarbij staat nu de Europese context centraal. In de volgende [winter]aflevering wordt het mondiale krachtenveld verkend: China, Rusland en de Angelsaksische wereld.

====Door op de blauwe titels te klikken komen de bijbehorende integrale teksten in beeld====

Redactioneel> De Waaierstad van de Lage Landen onmisbare schakel tussen Zuid-Duitse machinekamer en Noordzee-Unie

Er lijkt vooralsnog geen einde komen aan de euroforie over de wonderbaarlijke herrijzenis van de as Berlijn-Parijs. Dat ongekroonde ‘motorblok’ van de EU lijkt echter op eigen kracht inmiddels economisch beduidend minder veerkrachtig te zijn dan de behendig geconstrueerde mythe ons wil doen geloven. De sociaaleconomische dynamiek en soliditeit van de Noordzeelanden kan in het huidige Europa tegen de achtergrond van de huidige onzekere mondiale verhoudingen daarom waarschijnlijk moeilijk gemist worden. Even onmisbaar in dit verband is de centrale rol van de uitgesproken strategisch gelegen ‘Waaierstad van de Lage Landen’ met zijn 20 miljoen inwoners. Die megastad zou als schakel kunnen gaan fungeren tussen een nu nog wel steeds efficiënt maar langs inmiddels platgetreden paden draaiende Zuid-Duitse ‘machinekamer’ en een inspirerende Noordzee-Unie in statu nascendi. Hieronder een eerste inventarisatie van de slagorde der stukken.

Berichten van het driedubbele krimpfront> Oorzaken van de chronische ruimtelijke scheefgroei: De volgende vastgoed-bubble is alweer in de maak

In de kolommen op deze site is herhaaldelijk gewezen op het gevaar van een structurele overcapaciteit aan vastgoed, vooral na de kredietcrisis van 2008. Alom werd toen steen en been geklaagd over leegstand en kwam de transformatie van kantorenvastgoed naar woningen op het programma. Zelfs sloop kwam hier en daar ter sprake. Nu ’de crisis’ overwonnen lijkt krijgen de projectontwikkelaars en vastgoedspeculanten weer volop praatjes. Daarmee is de volgende vastgoed-bubble al weer in de maak - met alle kwalijke consequenties van dien, niet alleen sociaal en economisch, maar ook op ruimtelijk vlak, waar de scheefgroei zich steeds verder dreigt door te zetten.

Berichten van het stedelijke water front> Rijnmond als een van de uitvalsbases voor duurzame energie- en voedselproductie op de Noordzee

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag Heeft de transformatie naar een duurzame regio plechtig op de agenda gezet, ondermeer door de Amerikaanse duurzaamheidsgoeroe Jeremy Rifkin de opdracht te geven een road map to the next economy voor deze contreien uit te stippelen. Dat onderzoek is nu af en voor en achter de schermen gaat de spa inmiddels de grond in. Een en ander betreft vooralsnog wel voornamelijk de productie van windmolens voor energievoorziening op de Noordzee. De volgende stap om biomassa uit de Noordzee - van algen en zeewier tot en met kweektong - in zetten voor energie- én voedselproductie lijkt zeerveelbelovend maar heeft nog de nodige voeten in aarde en verkeert daardoor nu nog in een experimentele fase. En hoe beide fasen in de kustelijke verduurzamingstransitie ruimtelijk zouden kunnen uitpakken blijft in de discussie helemaal onbesproken. Hier een eerste poging vragen daaromtrent bespreekbaar te maken.