KWARTAALJOURNAAL HERFST 2018

=In het korte [hoofd]artikel ronden we het thema Noordzee-Unie voorlopig af. Een onderwerp waar we de afgelopen afleveringen van ons kwartaaljournaal de nodige aandacht aan hebben besteed. =‘Dubbelkrimp’ richt zich sinds de oprichting van de site in 2006 op zowel demografische krimp als op krimp en transformatie van het land en de toenemende luimen van het water als gevolg van klimaatverandering. Na de financiële crisis van 2008 kwam daar de sociaal-economische krimp bij, en dan vooral gericht op de ruimtelijke gevolgen van de versterkte sociale ongelijkheid en onzekerheid. In de Berichten van het Europese demografisch-sociale front gaan we hieronder in op de dramatisch veranderende relatie tussen demografie en sociaal economisch ontwikkelingen in Midden- en Oost- Europa na de Val van de Muur.

====Door op de blauwe titels te klikken komen de bijbehorende integrale teksten in beeld====

Hoofdartikel> Den Haag als hoofdstad?- De Noordzee is van zichzelf

De Noordzee hangt als idee de laatste tijd duidelijk in de lucht. Neem de benoeming van een ‘Noordzee-burgemeester’ bij de werelhavendagen in Rotterdam deze september om de duurzame energietransitie in en om de Noordzee te begeleiden en stimuleren. En de oprichting afgelopen voorjaar van een ‘Ambassade van de Noordzee’ in Den Haag die zich hard wil maken voor de (vooral natuur)rechten van deze relatief kleine en ondiepe maar kloeke zee. Twee recente initiatieven vanuit de dubbelstad Rotterdam - Den Haag. Hoe kunnen zulke initiatieven uitgroeien tot een integrale en grensoverschrijdende benadering van onze eigen ‘huiszee’ - ecologisch, klimatologisch, economisch, sociaal en cultureel? Moeten we daarvoor toe naar een Noordzee-Unie?

Berichten van het Europese demografisch-sociale front> De grote ontwrichting van Midden- en Oost- Europa na de Val van de Muur

In Noordwest Europa zijn we ons nauwelijks bewust van de maatschappelijke ontwrichting die het oosten van ons werelddeel heeft doorgemaakt sinds de Val van de Muur. Onderzoeken tonen in Midden- en Oost-Europa groeiende werkeloosheid, sociale ongelijkheid en onzekerheid, verslechtering van de algehele gezondheidstoestand, demografische krimp door verlaging van zowel van het kindertal en een gestage achteruitgang in de groei van de levensverwachting en dat in combinatie met een sterk toenemende westwaartse arbeidsemigratie. In de Nederlandse media gaat daarentegen de aandacht vooral uit naar de ernstige politieke degeneratie van bepaalde staten als bijvoorbeeld Polen en Hongarije in populistisch autoritaire richting. Die bezorgdheid is op zichzelf zeer terecht, maar is nogal hypocriet als als niet serieus geprobeerd wordt de achterliggende - met name sociaal-economische en demografische - oorzaken op het spoor te komen en nagelaten wordt de vraag te stellen welke krachten in het Europese geo-economische en -politieke machtsspel verantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie.