KWARTAALJOURNAAL HERFST 2021

In dit herfstnummer van ons kwartaaljournaal vooral aandacht voor een thema dat we al in 2008 aansneden en nu weer sterk aan actualiteit wint: Ne3land,de driedeling van Nederland.

====Door op de blauwe titels te klikken komen de bijbehorende integrale teksten in beeld====

Redactioneel> Niet bij klimaatadaptatie en groene energie alleen - Richt het vizier nu op de landbouw!

De rampzalige overstromingen in Zuid Limburg drukken ons met de neus op de feiten. Zelfs in de hogere delen van de Lage Landen zijn we niet meer veilig voor het water. We moeten daar op de precaire locaties waarschijnlijk overgaan tot nog beduidend meer ruimte voor de dynamiek van het water. Maar met dergelijke klimaatadaptieve waterstaatkundige ingrepen alleen, hoe inventief ook, komen we er niet. Om tot de nodige aanvullende klimaatmitigatie te kunnen komen moeten we op een veel breder terreinactief zijn dan groene energie. We moeten dan met name onze pijlen richten op ons grondgebruik en dan vooral op de landbouw, de grootste grondbezitter in ons land.

Hoofdartikel> Den Haag, behandel de ‘rest van het land’ niet langer als filiaal van de Randstad - Ne3land actueler dan ooit, de Drooglijn voorbij

We hadden het zo goed voor elkaar: Nederland politiek opgedeeld in drieën: de VVD met aan de linkerzijde D66 voor iets progressiefs en PVV voor lekker rechts; de PvdA met aan de linkerzijde de SP en aan de andere kant GroenLinks; en dan het CDA met aan de ene kant de SGP en aan de andere de CU. En zo rommelden we lekker verder. Maar... Toen werd duidelijk dat er nauwelijks verschillen waren tussen die drie stromingen, wat nu? Gelukkig is er nog die ‘geografische driedeling’ die wij al in 2008 in ons NRC- artikel maakten: tussen Randstad, Brabantstad en Noorderland.Een driedeling die sinds die tijd maar aan relevantie gewonnen heeft nu de klimaatverandering ons dwingt de bakens verder landinwaarts te verzetten, op en achter de ‘Drooglijn’. Die lijn loopt van zuidwest naar noordoost door ons land van Breda via Den Bosch, Nijmegen/ Arnhem, Utrecht, Amersfoort en Zwolle naar Groningen. Ten noordwesten van die lijn wordt de grond steeds onzekerder onder de kaplaarzen, daarentegen worden de twee landsdelen en zuidoosten daarvan steeds interessanter om er eindelijk eens serieus in te gaan investeren. In Brabantstad gebeurt dat al, maar niet altijd en overal op de goede manier, Noorderland heeft hier nog een wereld te winnen. Een ander heeft natuurlijk alleen kans van slagen als Brabantstad en Noorderland de nodige politieke ruimte gegund wordt om zelf de mogelijkheden te verkennen hoe het beste gebruik te maken van de potentiële dynamiek tussen Drooglijn en Grensland en de bondgenoten die achter de grenzen van de natiestaat te maken zijn: met Vlaanderen en het Duitse Rijnland, met Bremen, Hamburg en Scandinavië.