KWARTAALJOURNAAL HERFST 2022

In dit herfstnummer van ons kwartaaljournaal duiken we opnieuw de actualiteit van het jaar 2022 in, het Jaar van de ’Zeitenwende‘. In het vorige nummer hielde het nog dicht bij huis, in deze aflevering gaan we verder, via de migranten en vluchtelingen op eigen erf, Europa tot slot de Grote Wijde Wereld in.

====Door op de blauwe titels te klikken komen de bijbehorende integrale teksten in beeld====

Redactioneel> De giftige hypocrisie in het ‘debat’ over de nieuwe gastarbeider –De vernederend diep in de bek gekeken Veiligelander VERSUS De als nieuwste Nobele Wilde onthaalde Oekraïner

Nooit te beroerd de knuppel in het hoenderhok van de BV Nederland te gooien: zo presenteert Martin Sommer, wekelijkse columnist in De Volkskrant, zichzelf maar al graag. Medio mei [2022] gooide hij die knuppel in de steeds geslotener wordende ren van onze nationale migratie- en vluchtelingenpolitiek met een artikel onder de lekker provocerende titel : “Het hoge woord is eruit - Nederland moet niet meer groeien” . Een titel die de makers van een website als deze natuurlijk zeer intrigeert. Bij nadere lezing blijkt al snel dat Sommers’ groei-zorgen niet zozeer de heilig verklaarde economische groei betreffen, maar vooral de in linkse kringen doorgaans slechts klammheimlich betreurde demografische. Met zijn betoog hoopt Sommer zich hier te kunnen presenteren als De Held die Het Grote Gevaar van de door migratie veroorzaakte demografische groei te wél durft te benoemen. Maar al schrijvende komt hij daarmee zonder dat hij het zelf doorheeft al snel in vergelijkbare spagaten terecht waarin zowel de meeste voor- als tegenstanders van een actieve migratiepolitiek zich steeds weer hopeloos klem weten te rijden, gevangen als de meeste onder hen zijn in hetzelfde economische neoliberale groei-denken, van mainstream-rechts (de Scheffertjes) tot en met ‘mainstreamlinks (de Lucassentjes). Het is dat economische groei-denken en vooral het bijbehorende groei-handelen dat steeds opnieuw en soms in de meest onverwachte situaties leidt tot schrijnende wantoestanden mét de bijhorende onvermijdelijk hypocriete buitelingen in de politiek en de media die daar als reactie daarop uit voortvloeien. Laten we hier enkele van de meest navrante en tegelijk groteske buitelingen eens de revue passeren , van “De vernederend diep in de bek gekeken Veiligelander” tot en met “De als nieuwste Nobele Wilde onthaalde Oekraïner”.

Hoofdartikel> Démasqué en Val van het Heilige Ordoliberale Rijk der Duitse Economie

Een drama in vooralsnog twee bedrijven. Het eerste voltrok zich tijdens de Corona-pandemie toen Duitsland zich gedwongen zag te breken met de vooral op zijn instigatie doorgevoerde Heilige EU-begrotingsregels onder druk van niet alleen van de zuidelijke Europese landen maar vooral onder invloed van Bidens neo-Keynesiaanse wind aan gene zijde van de Grote Plas. Het tweede bedrijf ging van start met het uitbreken van de Oekraïne-oorlog. De hybride manier waarmee het Duitse bedrijfsleven met ruggensteun van en aangespoord door Uncle Sam zijn economische invloedsfeer steeds weer verder oostwaarts wist uit te breiden is uiteindelijk op keiharde militaire actie van het Kremlin gestuit. Een oorlog die inmiddels aan beide zijden inmiddels openlijk hybride - militair én economisch - gevoerd wordt. De westerse economische sancties tegen Rusland waar Duitsland onder zware Amerikaanse druk zich gedwongen zag om toe over te gaan snijden diep in het eigen Teutoonse vlees en hebben er toe geleid dat het naoorlogse Duitsland van Adenauer tot en met Merkel nu voortaan messcherp in het economische gareel van de Fed en Wall Street moet lopen en zich al helemaal geen Chinese handelsavontuurtjes meer kan veroorloven.