Kwartaaljournaal voorjaar 2011

>>Recent verschenen

>Laat de zuidelijke Randstad de krimp eindelijk eens onder ogen zien

Lang beloofd, eindelijk verschenen. Een artikel over dubbelkrimp in de Dubbelstad Rotterdam - Den Haag. Eigenlijk over de driedubbelkrimp demografie, hydrologie, economie. Waarbij het water op termijn meer en meer de doorslaggevende factor lijkt te worden.

>De Nieuwe Nederlanden van de 21e eeuw

Manifest voor de economische, ecologische, bestuurlijke en ruimtelijke transformatie van Nederland. Een citaat: De politiek komt weer dichter bij de mensen. De verzelfstandigde drie landsdelen [Randstad, het Noorden en Zuiden] doen er toe, geven de burger het gevoel dat hij daar werkelijk invloed kan krijgen op de actuele ontwikkelingen, meer dan in het ‘verre’ Den Haag. Herkenbaarheid en gezag van politiek en bestuur herstellen zich, Europa komt binnen bereik van de burger.

>Van het Europa van de lidstaten naar het Europa van de stedelijke netwerken

De Europese lidstaten zijn gebaseerd op de natiestaten uit de 19e eeuw. De 21e eeuw verlangt een andere bestuurlijke opbouw met de hedendaagse stedelijke netwerken als uitgangspunt. Om te beginnen met de driehoeksmegapool Randstad,Vlaamse Ruit en RheinRuhrgebiet, met zijn 30 miljoen inwoners de enige megapool van het krimpende werelddeel. Geo-economisch is Europa bovendien groter dan de huidige unie. Wat is in dit verband de betekenis van de Arabische lente?

>Ne3Be3Lux1: De confederatie der Lage Landen

België, Nederland en Luxemburg koersen aan op een gezamenlijke roulerende zetel in het IMF-bestuur. Dat is een opmerkelijke ontwikkeling . Tijdens het bewind van Jan Peter Balkenende viel toch vooral de Hollandse Alleingang op, los van de Benelux-partners. Balkenende was apentrots onder de vleugels van Sarkozy zo nu en dan aan te mogen schuiven bij de G20-vergaderingen. Is er met de recente toenadering tot de andere Benelux- landen sprake van een koerswijziging? En zouden de drie naties van de Lage Landen elkaar wellicht nog meer te bieden hebben? Op het gebied van bestuurlijke hervorming bijvoorbeeld? Een confederatie der Lage Landen? Of een nauwere bestuurlijke samenwerking met de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen?

>>Verwacht

Waarvoor gebruiken we de Nieuwe Ruimte na de Krimp?

We hebben die nieuwe ruimte hard nodig. Het water in onze delta heeft meer ruimte nodig. Natuur en landschap ook. De stedenbouw moet zich daarnaar voegen. Dat heeft consequenties voor het stedelijk patroon van ons land. Een verdere stedelijke concentratie in het lage dichtbevolkte westen des lands ligt daarbij niet langer voor de hand. Andere stedelijke accenten moeten gelegd worden, niet alleen uit economische overwegingen, maar ook uit ecologische, economische én culturele.