KWARTAALJOURNAAL LENTE 2018

In dit nummer twee artikelen vanuit een Noordzee-invalshoek met de nodige actualiteitswaarde.

====Door op de blauwe titels te klikken komen de bijbehorende integrale teksten in beeld====

Redactioneel> Voor een nieuw perspectief binnen Rijksverband - Begint Noorder-Randstad te ontwaken?

Er zijn tekenen die er op lijken te wijzen dat het Noorden het heft in eigen hand gaat nemen - economisch en op het vlak van duurzame energievoorziening. Hopelijk met een perspectief op echt zelfbestuur met de nodige bewegingsvrijheid om zélf grensoverschrijdende en -verleggende verbintenissen op niveau aan te kunnen gaan met nabije én verder weg gelegen ‘buitenlanden’ - Wie zei daar Noordzee-Unie?

Hoofdartikel> Het landsdeel van de Nieuwe Dynamiek - Tussen ‘Drooglijn’en Doggersbank

Nederland afficheert zich maar al te graag als waterland maar ontbeert de moed om daar consequenties uit te trekken. De klimaatverandering stelt de ruimtelijke opgave om voor te sorteren op de steeds grillliger wordende luimen van het water - met name in de zone waar dat het hardste nodig is: tussen de Doggersbank in de Noordzee en de steeds verder landinwaarts opschuivende lijn tussen nat en droog, de ‘drooglijn’. En die opgave is niet alleen voor Nederland van belang - op naar een grensoverschrijdende Noordzee-planologie!