KWARTAALJOURNAAL WINTER 2012

Vanaf dit winternummer wordt de opzet van het kwartaaljournaal enigszins veranderd. Het bestaat voortaan aan twee bestandddelen. Allereerst een relatief redactioneel waarin commentaar geleverd wordt op de actualiteit. Vervolgens komt een uitgebreid hoofdartikel aan bod. Het hoofdartikel in dit nummer is gewijd aan de ‘kleine Randstad’ Rotterdam - Den Haag, een reeds lang aangekondigd verhaal dat nu eindelijk het licht ziet. In het volgende [lente]nummer een [ook al eerder aangekondigd] hoofdartikel over de ontwikkelingen in het Europees middenbestuur onder de titel Europa en de kunst van het motoronderhoud.

>>De volledige teksten van onderstaande artikelen kunnen opgeroepen worden door de blauw gekleurde titels aan te klikken<<

redactioneel> Structurele overcapaciteit door driedubbele krimp

Er is sprake van een driedubbele krimp: demografisch, economisch en hydrografisch. De eerste twee vormen van krimp hebben geleid tot structurele overcapaciteit - in de gebouwde omgeving, in de hele economie. Zou de hydrografisch veroorzaakte landkrimp juist de sleutel tot een duurzame opleving kunnen bieden?

hoofdartikel> Waar gaat de metropoolregio Rotterdam - Den Haag heen? Naar zee!!

Tweede Maasvlakte en Zandmotor - twee majeure ruimtelijke ingrepen. Wat is de impact daarvan op het stedelijk patroon? En dat met het vooruitzicht van een [inmiddels drie-] dubbele krimp: demografisch, hydrologisch én economisch? Een en ander vergt een andere benadering van de verstedelijkingspatronen waar bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland van uit gaat. Écht vooruitzien is meer dan domweg extrapoleren.