KWARTAALJOURNAAL WINTER 2012/ 2013

In de zomereditie 2012 van ons kwartaaljournaal lanceerden we het concept ‘Randstad EUropa’- een dubbele ring van stedelijke netwerken die samen de innoverende motor van het werelddeel vormen. We willen van dit thema een doorlopend dossier maken waarbij we steeds in een apart artikel aandacht besteden aan bepaalde onderdelen van die EU-Randstad of van bepaalde ‘buitengewesten’ die buiten de eigenlijke EU-Randstad liggen maar wel als een intermediair fungeren tussen het werelddeel en andere werelddelen. In dit nummer starten we met een special over het immer dwarse Albion [zie onder]. Andere specials die in de komende edities aan bod kunnen komen zijn: de financieel-bestuurlijke cluster Parijs - Straatsburg - Frankfurt - Luxemburg, de as Wenen - Budapest en diens relatie met Balkan en Turkije, en - lest best - de duurzame energie- en voedselstofwisseling in onze ‘eigen’ BRAR-europool: Brabant - Randstad Holland - Vlaamse Ruit - Rhein-Ruhrgebied.

Zoals u van ons gewend bent vindt u in het redactioneel gemengde berichten over demografische en economische krimp, de groeiende waterdynamiek en bestuurlijke transformaties en hun onderlinge verbanden.

Redactioneel> Krimp als bezigheidstherapie: lopende berichten van het demografisch-ruimtelijke front

Krimp lijkt steeds meer een soort bezigheidstherapie voor bestuurderen, planologen en andere logen en gogen te worden als je bepaalde media moet geloven, zoals bijvoorbeeld de IKC RO Nieuwsflits van het ministerie van infrastructuur en mobiliteit en het NIROV/ Platform 31. Een soort sociaal begeleidingsproces waarbij men de illusie lijkt te koesteren dat krimp op een vergelijkbare manier te plannen is als voorheen groei. Maar met een ge´soleerde benadering van de materie kom je er niet. Niet alleen of zelfs maar in de eerste plaats met het proces kom je er niet. Een zinvolle krimpbenadering kan alleen inhoud krijgen door een onbevangen kijk op relevante thema’s als economie, water, ecologie, ruimtelijke en bestuurlijke transformaties. Daarbij moet men de moed hebben de dingen steeds net weer vanuit een andere hoek te bezien: de kaleidoskopische blik op de dagelijkse berichtgeving in krant en internet.

Hoofdartikel> DOORLOPEND DOSSIER: EUropa als een Randstad in het groot, deel 1:
Buitenbeentje Londen drijft steeds verder af

Londen krijgt steeds meer babbels. Bij de recente perikelen rondom de EU-begroting waren de geluiden om te breken met Europa hoorbaarder dan ooit. Volgens de opiniepeilingen zou de meerderheid van de Britten nu uit de EU willen treden. Groot Brittannië zou veel beter af zijn buiten een nauwer samenwerkend Europa. Ligt op die manier de welvaart van een immer zelfstandig gebleven Zwitserland in het verschiet? Of zakt het dwarse Albion af tot een status van het Oekraïne van het westen? Vooral het laatste zou heel goed kunnen gebeuren. Want de kracht van het werelddeel draait natuurlijk niet om de Britse eilanden. Wie goed kijkt waar de motor van Europa aan het werk is ontdekt op het vasteland een Randstad op Europese schaal. Netwerken van zichzelf besturende stedelijke netwerken bepalen immers als vanouds de meer dan ooit identiteit van het werelddeel. In onze zich in versneld tempo verstedelijkende 21e eeuw belichaamt de stad meer dan ooit de economische, politieke en culturele kracht van de toekomst. Maar Londen zet zichzelf juist buiten de poort van de EU-Randstad.