KWARTAALJOURNAAL WINTER 2016/2017

In het vorige nummer van ons kwartaaljournaal werd het ruimtelijke concept van de grensoverschrijdende Waaierstad gelanceerd in plaats van de gangbare concepten Randstad en Deltametropool. Die lancering heeft inmiddels de nodige weerklank gevonden, ondermeer in de kolommen van ROMagazine en De Ingenieur.

In dit winternummer richten we de aandacht op de Noordzee, vanouds een geliefd onderwerp op deze site. Aan het eind van het hoofdartikel gaan we nader in op de relatie tussen Noordzee en Waaierstad.

In het volgende nummer (lente 2017) gaan we in op een andere grensoverschrijdende stedelijke configuratie in statu nascendi in deze contreien, de ‘Noorderrandstad’ in de noordoostelijke rand van ons land, bestaande uit de randstadvormige structuur die loopt via Groningen/ Assen, Zwolle, Twentestad en Münster/ Osnabrück naar Bremen Oldenburg, met als ‘groen hart’ het landelijke gebied bestaande uit Oost Groningen, Ost Friesland, Drents Plateau en Hümmling.

====Door op de blauwe titels te klikken komen de bijbehorende integrale teksten in beeld====

Hoofdartikel> Kweekvijver en motor voor duurzame productie - De nieuwe Noordzee als ons voorland

In ruimtelijk en economisch opzicht hebben we als klassiek transitoland heel vaak in uitgesproken waarderende termen vooral over ons achterland gesproken, over de steden en industrieën die verder stroomopwaarts in het stroomgebied van de Rijn liggen. Het is het beeld van Nederland als een veredelde appendix van Duitsland en dan met name het Ruhrgebied. Maar dat beeld klopt al eigenlijk al heel lang niet meer. Tijdens de naoorlogse wederopbouwperiode profiteerde het ooit zo steenrijke Holland dat net zonder ‘Indië’ verder moest inderdaad mee van het Duitse Wirtschaftswunder maar wel steeds op beduidend geruime afstand. Dat veranderde in de jaren 60 toen met de ontdekking van de aardgasbel bij het Groningse Slochteren eindelijk een einde kwam aan de taaie Hollandse wederopbouwschraalte. Niet zoveel later werd ook de aanpalende Noordzee ontsloten voor aardgas- en aardoliewinning. Daarmee werd het voorland van onze huiseigen zee ook een niet te onderschatten economische motor. Heden ten dage heeft die motor zijn langste tijd gehad. Het gas en de olie raken op, de winning ervan veroorzaakt aardbeving en ter afwending van een zich verder doorzettende klimaatverandering moet overgeschakeld worden op duurzame vormen van energievoorziening.