KWARTAALJOURNAAL ZOMER 2012

Hier eindelijk het al eerder aangekondigde themanummer over Europa. Nee, hier geen heet nieuws over electorale en monetaire aardverschuivingen. Wij proberen de lange lijnen in het vizier te krijgen - ruimtelijk, geo-economisch, bestuurlijk. We schreven er al eerder over - in dit nummer de lancering van het concept Randstad EUropa - zie het hoofdartikel. Hoe herkenbaar en levensvatbaar is dit concept? Of tekenen zich andere lijnen en patronen af? Lezer, graag uw reacties, ideeën, theorieën!
Bepaalde aspecten van dit fors bemeten essay vragen om nadere uitwerken - die komen in volgende nummers van ons kwartaaljournaal aan bod. Met als blijvend intrigerend thema de verhouding tussen Noord en Zuid, Noordzee en Middellandse Zee - wie brengt de gedachtevorming voorbij de versleten clichés?
Het volgende [herfst]nummer richten we het vizier op het WATER, op de blauwgroene S-bocht: van Zeeland tot en Waddenzee, van Deltaplan tot Sigmaplan. Eén, twee, vele Hedwigepolders is het parool?

>>De volledige teksten van onderstaande artikelen kunnen opgeroepen worden door de blauw gekleurde titels aan te klikken<<

Redactioneel> Holland komt steeds meer aan de rand van Randstad EUropa te liggen

Brabant wordt meer en meer de spil van de RAR-driehoek Rotterdam-Antwerpen-Ruhrgebied.
Dat wordt ook erkend in het nieuwe ruimtelijke rijksbeleid: sinds 2010 staat Brabant op één lijn met de twee randstedelijke ‘metropoolregio's’ Amsterdam en Rotterdam/Den Haag. Economisch ontwikkelt Brabantstad zich met zijn high tech tot machinekamer van de RAR-driehoek, ofwel de BRAR-europool. ‘Holland’ komt steeds meer aan de rand van Europa te liggen, aan de rand van een Europees stedelijk netwerk dat meer en meer het patroon van een cirkelvormige randstad gaat vertonen. En zo is de cirkel rond.

Hoofdartikel> Randstad EUropa!

De huidige lidstaten uit de 19e eeuw en van daarvóór voldoen niet langer als de belangrijkste bestuurlijke bouwstenen. De hedendaagse stedelijke netwerken zijn internationaler dan ooit, de markten evenzeer. Dat vereist een middenbestuur dat opgewassen is tegen de eisen van de 21e eeuw. Een middenbestuur dat draagvlak heeft, waarin de invloed van de diverse stedelijke knooppunten naar rato tot uitdrukking komt. Doemt naast en achter het huidige Europa van de lidstaten een Europa van de stedelijke netwerken op? Een essay met nieuw zicht op de ontwikkeling van Randstad EUropa.