KWARTAALJOURNAAL ZOMER 2014

Door op de blauwe titels te klikken komen de bijbehorende integrale teksten in beeld.

Dit zomernummer een special over groeikernen van weleer die nu meer een meer in de problemen komen. Worden het de krimpkernen van de 21e eeuw? Een en ander toegespitst op de Zuidvleugel van de Randstad.
Het volgende [herfst]nummer is gewijd aan Midden- en Oost-Europa ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum van de Val van de Berlijnse Muur in november 1989. In dat nummer ondermeer het reeds eerder aangekondigde artikel over de stedelijke cluster Berlijn - Silezië – Krakow - Warschau als onderdeel van de EURandstad.

Hoofdartikel> Inzet: een nadere analyse van de Zuidvleugel van de Randstad - Groeikernen van weleer in de krimp?

In het voorjaarsnummer van ons kwartaaljournaal sneden we de problematiek aan van de zogeheten new towns in en aan de randen van de Randstad die vanaf eind jaren 60/ begin van de jaren 70 van de vorige eeuw als groeikernen werden neergezet op zekere afstand van de grote steden ter leniging van de woningnood die toen heerste. De Spijkenisses, Hoogvlieten en Capelles, de Zoetermeers, de Nieuwegeins, de Purmerenden, Heerhugowaarden, Lelysteden en .... - jawel, wat later, ook - de Almeres. Deze new towns krijgen het nu steeds moeilijker. Vergrijzing, werkloosheid (veel new towns werden indertijd als typische slaapsteden met weinig eigen werkgelegenheid opgezet), dalende huizenprijzen, problemen bij gemeentelijke grondbedrijven en wat dies meer zij. Een deel van de moeilijkheden mag dan conjunctureel van aard zijn, maar er bestaan ook sterke aanwijzingen dat een fors deel van de kwalen op zijn minst een structurele kern heeft. In dit artikel een eerste aanzet tot een analyse van de toekomst van de new towns in de Zuidvleugel in de Randstad. Het stuk gaat als ‘praatstuk’ [excusez le mot] dienen voor een uitwisseling van gedachten met diverse personen en partijen, hetgeen uiteindelijk moet leiden tot een nieuw onderzoek in de Dubbelkrimp-traditie, voortbordurend op eerdere onderzoeken zoals de vorig jaar uitgekomen studie Waterkracht (ontwerpverkenningen voor economische waterperspectieven van Utrecht tm Den Bosch). Lezers van www.dubbelkrimp.nl worden hierbij ook uitgenodigd om hun gedachten over het onderwerp te laten gaan.