KWARTAALJOURNAAL ZOMER 2020

Ja, en toen kwam de Corona-crisis. In dit zomernummer gaan we vooral in de consequenties voor Nederland. Vooral met het oog op de benarde situatie waarin ons land juist vlak voor het uitbreken van de pandemie was beland.
In de herfsteditie van ons kwartaaljournaal komt Europa volop aan de orde, en wel aan de hand van een artikel onder de werktitel Hoe kan Europa écht over de eigen schaduw heen springen? Daarbij gaan we met name in op de consequenties de Corona-crisis kan hebben op de spanning tussen Wildenis-ring langs de periferie van ons werelddeel en de dynamische kern van Europa - het thema dat in de lente-editie centraal stond.

====Door op de blauwe titels te klikken komen de bijbehorende integrale teksten in beeld====

Redactioneel> Nederland in en na de corona-crisis - Een, twee, vele soorten krimp

Onvermijdelijk krijgen de verschillende soorten krimp gerelateerd aan de Corona-crisis hier de volle aandacht. Economisch, ecologisch, demografisch, waterstaatkundig. Mét bij dit alles niet alleen oog voor het onvermijdelijke slechte nieuws, maar ook oog voor onverwachte perspectieven - van droefschone doemgedachte tot aanstekelijke buitenkans…

Hoofdartikel> Post-coronaal Nederland – Science fiction in drie bedrijven

De lotgevallen van de Lage Landen en hun ommelanden en -wateren van 2020 tot 2100. Een bloedstollend relaas vóór, op en achter de ‘Drooglijn’, over de strijd tussen handhavers, terugtrekkers en doorbrekers….