KWARTAALJOURNAAL ZOMER 2021

Ja, en toen kwamen achter de pandemische schemer de contouren van de werkelijkheid weer langzaam tevoorschijn. In dit [zomer]nummer van ons kwartaaljournaal proberen we de voorlopige balans op te maken. En wel op twee schaalniveau’s. In het hoofdartikel staat de schaal van Randstad Holland centraal, met de nodige uitstapjes naar het landelijke niveau en naar het nabije buitenland. In het daarop volgende artikel staat Duitsland als machtigste speler in Europa in het brandpunt van de belangstelling, dit maal met oog voor het wereldwijde krachtenveld met China en Amerika als de belangrijkste andere spelers.

====Door op de blauwe titels te klikken komen de bijbehorende integrale teksten in beeld====

Redactioneel> De centrale opgave van de Driedubbelkrimp-revolutie - Maak een einde aan de economische groei !

Hoofdartikel> Nu de mist van de Coronacrisis optrekt….De Randstad steeds verder klem

Hoe een steeds verder uit zijn krachten groeiend stedelijk gezwel via sociaal-economische en klimatologische BREUKEN uiteindelijk op KRIMP afstevent. Breuken op vier fronten: de volkshuisvesting, de klimaatadaptatie, de klimaatmitigatie en het front van de volksgezondheid en daarmee verband houdende leefbaarheid van stad en land. Hoe hier de chronische scheefgroei en taaie patstellingen te doorbreken?

Berichten van het Europese post-coronale en post-trumpiaanse front> De tastende heroriëntatie van het Heilige Rijk der Duitse Economie - Van ordoliberaal naar neokeynesiaans…

De Coronacrisis en de overwinning van Biden dwongen Duitsland tot het loslaten van zijn vrekkige beleid - toch lange tijd de solide ruggengraat van het Heilige Ordoliberale Rijk der Duitse Economie, oppermachtig in ons werelddeel. Van de overzijde van de Grote Plas waait nu echter een heel andere wind. Maar hoe lang duurt het voordat Uncle Joe’s overoptimistische neokeynesiaanse zeepbel weer knapt?