KWARTAALJOURNAAL ZOMER 2022

Ja, en toen kwam eind februari de Oekraïne-oorlog. En kreeg zo’n vijf maanden de al langer lopende - met name agrarische - stikstofcrisis ongekende scherpte. Op die crisis spitst dit [zomer]nummer [2022] van deze site zich toe, waarbij onvermijdelijk de natuurlijk ook de invloed van de oorlog op die crisis aangestipt wordt.

In het volgende herfst]nummer [2022] staat de oorlog wél centraal, met tenminste de volgende twee artikelen:
>>Démasqué en val van het Heilige Ordoliberale EU-Rijk der Duitse Economie - Nimmer ontsnapt aan de kluisters van Bismarck en Uncle Sam [hoofdartikel - over de geopolitieke,-economische en - met name op Europees schaalniveau werkzame - ruimtelijke consequenties van de oorlog]; >>De giftige hypocrisie in het ‘debat’ over de nieuwe gastarbeider - De vernederend diep in de bek gekeken Veiligelander VERSUS De als nieuwste Nobele Wilde onthaalde Oekraïner [redactioneel]

====Door op de blauwe titels te klikken komen de bijbehorende integrale teksten in beeld====

Berichten van het ruimtelijke boerenfront> Doorbreek de even taaie als bedrieglijke mythe van de Boer als Nobele Wilde

Bijna nergens is de ruimtelijke, ecologische én economische scheefgroei van de BV Nederland zo pregnant aanwezig als op het agrarische front. Resultaat van een meer dan een halve eeuw werkzame - vaak letterlijk! - toxische mix van steeds weer tot overproductie leidende Europese subsidies, harde tariefmuren voor de wereld buiten de EU in combinatie met een dogmatisch rigoureus doorgevoerde interne markt binnen de EU, een mix die in een land als Nederland lange tijd bovendien ideologisch met succes gelegitimeerd werd met een misselijk makend confessioneel corporatistisch sausje.

Scheefgroei - Ecologisch, met fatale milieuhygiënische, bodemkundige en hydrologische gevolgen. Economisch: de agrarische sector, inclusief alle ermee verbonden bedrijvigheid beslaat niet meer dan 4 à 5 % van het Nederlandse BNP, maar wordt tegelijk een steeds zwaarder blok aan het nationale welzijns- en welvaartsbeen. Ruimtelijk, lest best - het meeste relevante punt voor een website als deze - www.dubbelkrimp.nl.

Op dat laatste - planologische - front wordt het de hoogste tijd voor een pro-actieve planologie na een decennialang achter de feiten aanlopen! Maar zo’n proactieve planologie heeft alleen kans van slagen als met succes tegenwicht geboden kan worden tegen de dogma’s van de interne markt van de EU. Waar op ons continent zitten dan onze bondgenoten?